Since 2003

Rosé Wines

יינות רוזה

יינות הרוזה שלנו ביקב פסגות מיוצרים בשיטה המסורתית מענבים אדומים ולבנים הנבצרים במועד הבשלה המתאים ליין רוזה, נסחטים ומושהים על הקליפות לשעות ספורות ולאחר מכן עוברים תסיסה במכלי נירוסטה מבוקרי טמפרטורה.

Rosé

פסגות רוזה

Rosé PR

פסגות רוזה PR

Rosi

פסגות רוזי